AĞRI/KRONİK HASTALIK TEDAVİLERİ

AĞRI/KRONİK HASTALIK TEDAVİLERİ

AĞRI, KRONİK HASTALIKLARA ÇÖZÜMLER

Vücudumuz frekanslardan ve bir enerji sisteminden oluşur. Biz her ne kadar sadece fiziksel, fonksiyonel bozulmalar ve hastalıklardan şikayetçi olsak da şikayet ettiğimiz, rahatsızlık olan durumumuzla ilgili vücudumuzun bir enerji sistemi vardır.
Bu enerji alanı duygumuzu, vücudumuzu tamamen etkilemektedir. İşte bu noktada biz bu bozuk frekansları dengelediğimizde hastalıklarda iyileşir.
Enerji alanınız dengelendiğinde hastalıklar iyileşir...
Yöntem: Kişinin nabzından tüm vücuttaki frekansları tarayıp, vücudun normal ritmini bozan enerjiyi tespit eder. Bu enerji kişide hem ruhsal hem de fiziksel dengeyi etkileyen frekanslardır. Bu enerjiler dengelendiğinde birçok kronik hastalıkta kalıcı iyileşmeler görülür. Kronik ağrılar, Bel-boyun fıtıkları, Diz-eklem sorunları, Migren, Psikolojik rahatsızlıklar, Depresyon, Panik atak vb....

Spesifik frekanslardaki elektromanyetik alanların, dokudaki mikro-elektrik dolaşımı uyarmak ve regüle etmek amacıyla kullanılmasıdır. Terapi yardımı ile oluşturulan bu mikroelektriksel alan amplitüd, frekans ve dalga formu gibi elektromanyetik alan parametrelerine bağlı olarak farklı biyolojik tepkilere neden olur. Manyetik frekanslarla yapılan terapilerindeki deneyim, o kişiye özel - o kişiye spesifik bir frekansın doğal iyileşme prosesini uyarmak için bir "anahtar" olduğu ve bu spesifik parametre kullanıldığında vücutta kendini birçok seviyede gösteren bir iyileşme reaksiyonunun başladığı yönündedir. Terapilerinde kişiye özel parametrelerde belirlenen elektromanyetik alan cihazın aplikatörleri yardımıyla üretilir.

Adı geçen elektromanyetik alan 0,1 Hz ile 32 kHz arasında ve 0,5 ile 50 aralığında bir miliTesla şiddetinde olan ve dokuya (ya da hastalıklarla ilişkilendirilmiş vücut bölgelerine) fokuslandırılmış elektromanyetik alanlar üreten elektrotlar yardımıyla yapılır.

Doğal frekanslar ne demektir...

Uzay araştırmalarından edindiğimiz önemli bir bilgi var. Uzaya çıkan astronotların "sağlıklı" olarak kalabilmeleri için uzay kabini içinde bazı belli başlı frekansları üreten frekans jeneratörlerine ihtiyaç duyuyor. Yani tanımlanmış bazı frekanslar vücudumuza halen "bu dünya" da olduğunu hatırlatıyor. Yoksa astronotlar sağlığını yitiriyor. Manyetik Alan Dengeleme bu tanımlanmış "doğal frekansları" + Manyetik Alan Dengeleme'in 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanıyor. Kullanılan frekansların oktavları da (aşağıda anlatıldığı gibi) aynı zamanda renk (görünür ışık frekansları) ile örtüşüyor.

Biofeedback nabız testi ne demektir...

Latince frekans tıbbı demektir. Teknoloji olarak kişinin nabzını baz alır ancak bu tedavi sistematiğinin merkezinde terapistin o bireyin özel ihtiyacına ulaşmasını sağlayan biofeedback "nabız testi" bulunur.

Atımlarının vücuda sinir ağı üzerinden yayıldığı düşünülmektedir. Bundan dolayı da tedavide boyuna asılan ve beyin köküne doğru yönlendirilmiş boyun aplikatörü standarttır. Sinir hücreleri elektriksel özellikleri olan hücrelerdir ve vücut enerji sistemi ile uyumlandığında, yani kilit ve anahtar birbirine uyduğunda sinir ağı üzerinde yayılan bir "irkilme" oluşur ve vücutta yayılan bu bu sinirsel uyarımı nabız üzerinden kolaylıkla hissetmek mümkündür.

Seansında, ilk 5 dakika içerisinde, vücutla en fazla rezonansa giren elektromanyetik frekans gurubu biofeedback yardımıyla belirlenir, ikinci aşamada ise bu frekanslarla en fazla rezonansa giren "zayıf" vücut bölgesi...Nabız testinde bulunan zayıf vücut bölgesi semptomun hastalığın gizli sebepleriyle ilgili başka bir yöntemle edinemeyeceği değerli bilgiler verir. Örneğin kulakta çınlaması olan bir kişide böbrekler şiddetli bir şekilde rezonans veriyorsa bu hastanın gizli (ve muhtemelen daha önemli) problemi ilgili değerli bir ipucu olabilir ve terapist dikkatini böbreklerin durumuna vermelidir. Ya da nabız testi sırasında belli bir endikasyon için kullanılan frekans guruplarının (sayfanın altında listesi bulunan programların) daha fazla etkileşime girdiği de görülebilir. Nabız testi hastanın önemsemediği ya da terapistine ifade etmeyi unuttuğu birçok problemi su yüzüne çıkarabilir. Birkaç seansta bir tekrarlanan ve vücudun enerjetik doğası ile ilgili değerli bilgiler veren ve çoğu zaman terapileri yönlendiren bir testtir.

Son 50 yılda, bilim adamları elektromanyetik dalgalarla hastalıkları teşhis etmeyi sağlayacak yöntemler geliştirmeye çalıştılar. Röntgen cihazları, Tomografi cihazları, MR cihazları ve diğerleri ile... Teşhis cihazları bir yana, benzersiz teknolojisi ile Manyetik Alan Dengeleme elektromanyetik frekansların hem teşhis hem de terapi amaçlı olarak kullanımını geniş bir endikasyon skalasında mümkün kılmıştır. Manyetik Alan Dengeleme ile yapılan PEMF atımları kişiye özel hale getirildiğinde her türlü kronik sağlık problemi için kullanılabilir hale gelmektedir.

Renklerin Oktavları...

Sistemde kullanılan elektromanyetik atımlar spesifik frekanstaki nabız atımları olduğu gibi bu frekanslar renklerin de oktavlarıdır. Bir frekansın oktavı aynı bilginin farklı bir enerji seviyesinde tekrar edilmesi olarak da tanımlanabilir. Seslerden örnek verecek olursak, "do" notasının farklı enerji bantlarındaki karşılıkları farklı oktavlardaki "do" sesleridir. Biz farklı oktavlardaki "do" notalarını daha kalın ya da daha ince "do" sesleri olarak duyarız. Aynı şekilde bir rengin oktavı da o "renk bilgisi"nin başka bir enerji bantındaki karşılığıdır. Manyetik Alan Dengeleme, 20 yıllık tecrübesiyle organlar ve meridyenlerle ilişkilendirilmiş frekans aralıklarını kullanır. Kullanılan frekansların oktavları da aynı zamanda renk frekansları)ile örtüşür.

Sistemde ölçülebilir elektromanyetik titreşimler olarak kullanılan "renk oktavları" bilgisayar yazılımı yardımıyla görülebilmektedir. Bu özelliği ile renk terapilerinin kombinasyonu olarak da düşünülebilir. Rezonanstan farklı olarak, nabız reaksiyonu 0.1 ile 50 miliTesla arasında olan ve elektrodun uygulandığı yeri maksimum 1 santigrat dereceye kadar ısıtabilen, cihazın aplikatörü tarafından üretilen "ölçülebilir" elektromanyetik alanlar yaratır. Terapilerde bu frekanslarda üretilmiş ve fokuslanmış elektromanyetik alanlar kullanılır.

Pratikte;

Birkaç dakika içinde vücudun zayıf ve güçlü bölgeleri hakkında ve hangi frekans guruplarının değişimi başlatacağı hakkında başka bir yöntemle edinemeyeceğiniz derinlikte bilgiler edinilir. Terapiye geçildiğinde ise, cihazın frekans üreten elektrotları test sırasında bulunmuş problemli alan üzerine konulur ve başlatılır. Kısaca enerjetik olarak zayıf olduğu bulunmuş vücut bölgesinin elektriksel potansiyelini "spesifik frekanslarda" yükseltir. Terapileri akupunkturdan bildiğimiz "enerji meridyenleri" kavramına ya da vücudun "enerji alanına" spesifik frekanslarda yapılan müdahaledir.

FDA onayını Nörolojik hastalıklar için almıştır. AVRUPA Tıbbi cihaz onayını ise alerjiler, kronik hastalıklar, depresyon, inflamatuar hastalıklar, fonksiyonel problemler, bağışıklık düşüklüğü, ağrı, omurga ve eklem problemleri, yara iyileşmesi ve enfeksiyonlarda kullanılmak üzere almıştır. Alınan onaylara, yapılan çalışmalara ya da Dünya'dan gelen vaka raporlarına bakarak aşağıda sıralanmış birçok farklı sağlık problemi için de "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir. Bağışıklık sisteminde problem yaşayan kişilerde, hormonal dengesizlikler yaşayanlarda, endometriosiste, infertilitede, glukom ve diğer bazı göz problemlerinde, lyme hastalığında, fibromyaljilerde, idrar kaçırma probleminde, felç geçirmiş olanlar ya da nöropatiler dahil çoğu nörolojik problemde, multiple skerozda, myastania graviste, kas ve eklem ağrılarında, yukarıda bahsedilenler dışındaki omurga problemlerinde, kemik kırıklarının iyileştirilmesinde, osteoporozda, osteoartritlerde, vücuttaki yangının ve ödemin azaltılmasında, ameliyatlar ya da kazalar sonrası yaralı dokunun iyileştirilmesinde, çözüm bulunamayan kıkırdak problemlerinde, sadece depresyonlar değil panik atak ya da yüksek anksiyete gibi ruhsal problemlerde, Alzheimer benzeri dejeneratif nörolojik bozukluklarda, otizmde, dirençli enfeksiyonlarda, vertigoda, uykusuzluk probleminde, migren ve benzeri kronik baş ağrılarında, sindirim sistemi problemlerinde, dengesiz hipertansiyon ya da kardiyak aritmiler gibi kalp-dolaşım problemlerinde, trombozlarda, kollesterol problemlerinde, astım ya da diğer solunum problemlerinde ve sebebi anlaşılamamış ve çözümü tam olarak bulunamayan birçok semptom ve sağlık probleminde "diğer tedavileri destekleyecek" şekilde kullanılabilir.

Tedavisi yapılabilen hastalıklar


Psikolojik Hastalıklar

Ağrı Tedavileri

Allerji Tedavisi /Polen/Yiyecek/İlaç vb...

Gluten Hassasiyeti/Çölyak Hastalığı

Genel Tarama Testi

Kronik hastalıklar

Şeker Hastalığı

Migren

Fibromiyalji

İnfertilite tedavi desteği

Adet Düzensizliği

Eklem Rahatsızlıkları

Kronik Yorgunluk

Trigeminal Nevralji

Kabızlık

Akciğer Hastalıkları (Astım) 

Vertigo/Baş dönmesi

Tinnitus/Kulak çınlaması

Meniere hastalığı

Mide Rahatsızlıkları

Depresyon

Anksiyete

Panik Atak

Dikkat eksikliği

Hiperaktivite

Öğrenme güçlüğü

Uyku Sorunları

Bel,Boyun Fıtığı

Tedavileri tüm fizyolojiyi dengelemek için hızlı, etkili ve güvenli bir araçtır. Hastalığa yönelik olması yanında, fizyoloji üzerindeki dengeleyici etkisinden dolayı tedavi öncesinde öngörülmeyen yan faydalarla da karşılaşılması olağandır.

Yasal Uyarı

BU SİTE KİŞİLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACI İLE HAZIRLANMIŞTIR. SAĞLIK HİZMETİ VERMEMEKTEDİR. SİTEDEKİ BİLGİLER HİÇBİR ŞEKİLDE HASTALIKLARIN TANI VE TEDAVİSİNDE KULLANILMAMALIDIR. SİTE İÇERİĞİNİN BU ŞEKİLDE TANI VE TEDAVİ AMACI İLE KULLANIMINDAN DOĞACAK TÜM SORUMLULUK ZİYARETÇİYE AİTTİR. SİTE İÇERİĞİ Uzm. Dr. Ebru AKÇAKANAT tarafından yazılmış, kendi kliniğindeki yöntemleri içermektedir. Bu site bilgilerinin birebir kopyalanması YASAL OLARAK SUÇTUR.

Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılır. Tıpta aynı hastalık/rahatsızlık için farklı yöntemler kullanılabilir. Uygulanılan yöntemler ve tedavi şekilleri ile ilgili sonuçlar; kişinin durumuna, rahatsızlığının sürecine, yaşına, tedavi uyumuna vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dolayısı ile hiçbir hastalık tedavisi için tıp bilgilerimiz gereği de sonuç garantisi verilemez. Siteden alınan her bilginin mutlaka doktorunuza danışarak kullanılması gerekmektedir.

"Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz."